Vergelijk de taxatietarieven
"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar
Vorige week hielpen wij 2.879 mensen!
90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

De Stichting VastgoedCert

1. Wat biedt een gecertificeerde makelaar of taxateur VastgoedCert mij als koper van een woning?
De wettelijke beëdiging en titelbescherming van makelaars in onroerende zaken zijn in 2001 afgeschaft. Makelaars en/of taxateurs hebben de mogelijkheid om zich in het register van de stichting VastgoedCert in te laten schrijven als Gecertificeerd makelaar en taxateur en kunnen dan de titel Register Makelaar-Taxateur (RMT) voeren. De consument (verkoper of (aspirant)koper) heeft in zo’n geval te maken met een makelaar en/of taxateur die door de stichting VastgoedCert positief is beoordeeld met betrekking tot vakbekwaamheid. In het register zijn makelaars, taxateurs en makelaar-taxateurs opgenomen. Sinds 1 maart 2004 zijn de stichtingen CRMT, SRT, NRVT en WOZ (voormalige organisaties voor certificatie en registratie van makelaars en taxateurs) gefuseerd in de nieuwe stichting VastgoedCert. Deze stichting zal vanaf 1 maart 2004 het secretariaat en de voorlichting van deze voormalige stichtingen verzorgen. In de loop van 2004 zullen de genoemde stichtingen ook juridisch en bestuurlijk worden geïntegreerd.

2. Is er een klachten- en geschillenregeling?
De klant van een VastgoedCert makelaar-taxateur ((ver)koper of huurder) kan met een klacht over de betrokken Register Makelaar-Taxateur (RMT) terecht bij de Stichting VastgoedCert, hetgeen gevolgen kan hebben voor de certificering van de betreffende RMT. De makelaars(kantoren) hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit geeft de klant extra bescherming op het moment dat de makelaar-taxateur een fout maakt.

3. Is er een relatie met andere regelingen?
Naast de certificeringsregeling van de stichting VastgoedCert bestaat ook een vergelijkbare certificeringsregeling van Gecertificeerde makelaars/taxateurs SCVM (zie bij 'Gecertificeerd makelaar/taxateur SCVM').

4. Wie kan te maken krijgen met een gecertificeerd makelaar of taxateur VastgoedCert?
De (aspirant-)koper of verkoper van een woning (of ander gebouw) kan te maken krijgen met een makelaar of taxateur. Dat kan ook op het moment dat een te (ver)kopen woning (of ander gebouw) moet worden getaxeerd. Ook huurders kunnen met een makelaar of taxateur te maken krijgen bij het huren van een (bedrijfs)pand. De consument kan in deze gevallen kiezen voor een gecertificeerd makelaar of taxateur VastgoedCert.

5. Wat zijn de kosten voor de consument?
Voor de consument zijn er geen extra kosten wanneer men gebruik maakt van een gecertificeerd makelaar of taxateur VastgoedCert.

6. Hoe is de organisatie rondom deze certificeringsregeling geregeld?
De stichting VastgoedCert is ontstaan uit een fusie van de hiervoor genoemde stichtingen CRMT, SRT, NRVT en WOZ. VastgoedCert is eigenaar en beheerder van de verschillende registers.

Invloed belanghebbenden: een College van Deskundigen, ingesteld door de Stichting VastgoedCert is verantwoordelijk voor vaststelling en actualisering van de certificatie-eisen en de wijze van toetsen. In dit College zitten vertegenwoordigers van de makelaarsorganisaties, de bouwbranches/koepels en de woningcorporaties. Voor financiers en een consumentenverenigingen is nog een plaats beschikbaar.

Certificatie: het gaat om een persoonsgebonden certificatie op grond van vakbekwaamheid. De certificerende instelling KEMA verzorgt de certificatie van de makelaars en taxateurs VastgoedCert.

Kwaliteitsbewaking: periodieke bij- en nascholing voor de makelaars is verplicht om het certificaat te behouden. SVMNIVO (examen-/toetsbureau voor de vastgoedbranche) houdt toezicht op het hercertificatieproces.

7. Meer informatie over VastgoedCert:
Kijk op: www.vastgoedcert.nl


VROM Deze informatie is afkomstig van het ministerie van VROM. 

Live chat - Online
9,5
Beoordeling van Taxatie Tarieven: 9,5 / 10 - 72303 beoordelingen