Vergelijk de taxatietarieven
"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar
Vorige week hielpen wij 1.386 mensen!
90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

Taxatie tarieven.com disclaimer

Uiteraard garandeert Taxatie tarieven.com dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de site en alle te verstrekken informatie in acht is en wordt genomen. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen Taxatie tarieven.com en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. De tariefinformatie wordt ingewonnen bij de taxatiebureaus in Nederland. Voor onjuistheden en onvolledigheden in de informatievoorziening kunnen Taxatie tarieven.com en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een offerte-aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Met betrekking tot de te uit te brengen offertes en de juiste en correcte afwikkeling daarvan door de betrokken taxatiebureaus gelden deze voorwaarden onverminderd, zodat te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid van Taxatie tarieven.com en/of de samenstellers wordt aanvaard. Taxatie tarieven.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Taxatie tarieven.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Taxatie tarieven.com is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw privacy
Taxatie Tarieven.com hecht grote waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan.

Live chat - Online
9,6
Beoordeling van Taxatie Tarieven: 9,6 / 10 - 98073 beoordelingen