Compare the prices of different appraisers
"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar
Last week we have helped 2.879 people!
90% of the appraisal requests is with 3½ hour sceduled

Certified broker / appraiser Foundation Certificering VBO-makelaars (SCVM)

1. Wat biedt een Gecertificeerde makelaar/taxateur SCVM mij als koper of huurder van een woning?
De wettelijke beëdiging en titelbescherming van makelaars in onroerende zaken zijn in 2001 afgeschaft. Makelaars hebben de mogelijkheid om de titel Gecertificeerd makelaar/taxateur onroerende zaken SCVM te voeren. In zo'n geval heeft een verkoper of (aspirant)koper te maken met een makelaar/taxateur die door de SCVM positief is beoordeeld met betrekking tot vakbekwaamheid. Gecertificeerde makelaars/taxateurs SCVM staan ingeschreven in het register van de Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM). Het register SCVM staat open voor zowel VBO-leden als derden.

2. Is er een klachten- en geschillenregeling?
De klant van een Gecertificeerd makelaar/taxateur onroerende zaken SCVM kan met een klacht over die makelaar/taxateur terecht bij het College van Beroep van de SCVM. Alle VBO-makelaars hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

3. Is er een relatie met andere regelingen?
De certificeringsregeling van de Stichting VastgoedCert is vergelijkbaar met de certificeringsregeling van de Gecertificeerde makelaars/taxateurs SCVM.

4.Wie kan te maken krijgen met een Gecertificeerd makelaar/taxateur SCVM?
Een (aspirant-)koper of -verkoper kan met een makelaar/taxateur te maken krijgen respectievelijk een makelaar/taxateur inschakelen bij de (ver)koop en taxatie van een woning. Hij/zij kan in zo'n geval kiezen voor een Gecertificeerd makelaar/taxateur onroerende zaken SCVM.

5. Zijn er kosten verbonden aan een Gecertificeerd makelaar / taxateur SCVM?
Voor de consument zijn er geen extra kosten wanneer men gebruik maakt van een gecertificeerde VBO-makelaar. De certificaathouders en VBO-leden betalen naast examenkosten (theorie- en praktijkexamen) ook voor het verkrijgen van hun certificatie € 159,-. Niet-leden betalen € 545,-. Dit is exclusief de kosten voor permanente educatie. (genoemde bedragen prijs 2004)

6. Hoe is de organisatie rondom deze certificeringsregeling geregeld?
Eén van de brancheorganisatie voor makelaars, Vereniging VBO Makelaar (VBO), heeft samen met de certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV Certification) de certificeringsregeling ontwikkeld. Voor de registratie van de gecertificeerde makelaars is een stichting opgericht, de Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM).

Det Norske Veritas voert de certificatie uit. De certificering is persoonsgebonden en geldt voor vijf jaar. Verlenging is telkens met vijf jaar mogelijk als wordt voldaan aan de condities voor hercertificatie door permanente educatie (bijscholing).

Invloed belanghebbenden: Een Waarborgcommissie, ingesteld door de SCVM is verantwoordelijk voor vaststelling en actualisering van de certificatie-eisen en de wijze van toetsen. In deze commissie zijn vertegenwoordigd: VBO (de voorzitter), DNV Certification, de vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs (NBVA), Vastgoed Belang, VNO-NCW, de Friesland Bank, de Stichting Vrijwillig Toezicht Examens en een vertegenwoordiger van een woningcorporatie. In de commissie hebben ook een advocaat en een onderwijsdeskundige zitting.

Certificatie: Het gaat om een persoonsgebonden certificatie op grond van vakbekwaamheid op basis van de Europese norm 45013.

Kwaliteitsbewaking: Periodieke bij- en nascholing voor de makelaars is verplicht om het certificaat te behouden. Det Norske Veritas houdt toezicht op het hercertificatieproces.Live chat - Online
9,5
Review of Taxatie Tarieven: 9,5 / 10 - 72303 reviews