Vergelijk de taxatietarieven
"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar
Vorige week hielpen wij 1.146 mensen!
90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

Beroepsorganisatie VastgoedPRO

VastgoedPRO is de enige beroepsorganisatie in Nederland waarin makelaars, taxateurs en andere vastgoedprofessionals verenigd en georganiseerd zijn. In december 2009 is VastgoedPRO als organisatie ontstaan vanuit een fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT). Hoewel VastgoedPRO eind 2009 is opgericht, gaat de historie van de grondleggers van LMV en RVT meer dan twintig jaar terug. Deze jarenlange expertise en deskundigheid vormen de basis van kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van de huidige aangesloten leden. Tot en met 2001 waren de professies Makelaar en Taxateur gereguleerd. De titel was beschermd; de professionals werden beëdigd voordat ze toegelaten werden tot uitoefening van het vak. Na 2001 is deze titelbescherming en beroepsbescherming afgeschaft. Sindsdien mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen.

Vanuit de behoefte om zich kwalitatief te onderscheiden, vanuit de noodzaak om consumenten en zakelijke opdrachtgevers garanties te geven op het gebied van professionaliteit en deskundigheid, hebben deze professionals zich verenigd. Gezien het feit dat makelaars en taxateurs gelijkwaardige professionals zijn, waarbij weliswaar de beroepen uniek zijn, is in 2009 gekozen tot bundeling van kennis en kracht. Dit heeft geresulteerd in VastgoedPRO, de eerste beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs in Nederland die het vakgebied centraal stelt. VastgoedPRO is hiermee hét keurmerk waar u als consument of zakelijke opdrachtgever op kunt bouwen.

Waarom VastgoedPRO?


Kortom: voor u als consument, zakelijke opdrachtgever of als collega-vastgoedprofessional, staat VastgoedPRO tot uw dienst. Niet voor niets luidt de slogan "VastgoedPRO: zeker voor úw zaak"! 

VastgoedPRO is hét kwaliteitskeurmerk waarmee aangesloten makelaars, taxateurs en andere vastgoedprofessionals hun deskundigheid en vakbekwaamheid aan u kenbaar maken. VastgoedPRO is de eerste beroepsorganisatie voor professionals in vastgoed in Nederland die de uniciteit van makelaars en taxateurs erkent en herkent en deze verbindt aan integriteit en onafhankelijkheid van dienstverlening. De objectiveerbare deskundigheid van aangesloten leden staat centraal voor een garantie middels een keurmerk op het gebied van dienstverlening voor opdrachtgevers waarvoor elk individueel lid bereid is zich extern en onafhankelijk te laten toetsen. Daar waar makelaars en taxateurs dit in ondernemerschap ten toon spreiden, zal VastgoedPRO als kwaliteitsbewaker en deskundigheidtoetsende organisatie optreden teneinde de belangen van de beroepsgroep in breder verband te borgen, alsmede de positie van de opdrachtgever te ondersteunen, zonder daadwerkelijk in de bedrijfsvoering van de onderneming te interveniëren. Dit kenmerkt zich in VastgoedPRO.

Bij VastgoedPRO staat niet de onderneming, het bedrijf waarin men werkt centraal, of het vastgoed waarin men werkzaam is, maar de professional en zijn of haar vakgebied. De kwaliteitseisen die VastgoedPRO aan haar leden stelt, worden bepaald op basis van de deskundigheid en professionaliteit waar de consument en zakelijke opdrachtgever recht op heeft. Dit uit zich niet alleen in de opleidingseisen die worden gesteld, maar ook in het toezicht dat uitgeoefend wordt op de aangesloten leden. Dit betekent dat u als consument of zakelijke opdrachtgever verzekerd bent van kwaliteit en deskundigheid. De kwaliteit hebben wij vastgelegd in toetredingseisen en in de voorwaarden om lid te kunnen blijven. Hieronder staat een aantal van deze kwaliteitswaarborgen genoemd.

Om bij VastgoedPRO toe te treden tot het taxateurslidmaatschap wordt geëist dat men in ieder geval gecertificeerd is bij het NRVT register. U weet dus altijd dat als u een VastgoedPRO-taxateur selecteert, zijn of haar taxaties geaccepteerd worden door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de hypotheekverstrekkers.

Elke professional aangesloten bij VastgoedPRO dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal 500.000 euro. Mocht er op enig moment een situatie ontstaan waar u schade ondervindt ten gevolge van het beroepsmatig handelen van een VastgoedPRO-lid, dan bent u er altijd van gegarandeerd dat deze schade verzekerd is, indien er sprake is van aansprakelijkheid van het VastgoedPRO-lid.

VastgoedPRO-leden staan garant voor kwaliteit en deskundigheid. Maar het kan gebeuren dat u als opdrachtgever niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u terecht bij een onafhankelijk en objectief loket om uw klacht in behandeling te laten nemen. VastgoedPRO, en daarmee alle aangesloten leden, zijn namelijk aangesloten bij De Geschillencommissie in Den Haag.

VastgoedPRO heeft de Algemene Consumenten Voorwaarden, waaronder de aangesloten leden handelen, opgesteld in overleg met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Hierin staat beschreven waaraan VastgoedPRO-leden zich hebben te houden en waar u als consument recht op heeft. Mocht er een geschil zijn, dan zal de SGC deze klacht behandelen. Alle leden van VastgoedPRO zijn gehouden aan elke uitspraak van de SGC. VastgoedPRO staat garant voor nakoming van de uitspraken

In alle gevallen bent u bij klachten verzekerd van onafhankelijke afhandeling en hebt u de garantie dat VastgoedPRO zorgt dat de uitspraken worden nagekomen. Mocht onverlet een aangesloten lid niet in staat zijn de uitspraken na te komen, dan neemt VastgoedPRO dit over en staat hier letterlijk en figuurlijk garant voor. De slogan “Zeker voor úw zaak” staat niet voor niets in het beeldmerk van VastgoedPRO.


Deze informatie is afkomstig van VastgoedPRO

Live chat - Online
9,6
Beoordeling van Taxatie Tarieven: 9,6 / 10 - 96699 beoordelingen