Vergelijk de taxatietarieven
"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar
Vorige week hielpen wij 1.204 mensen!
90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

Informatie over de woning taxatie

Het doel van een taxatie
Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van informatie over belangrijke aspecten van uw eigen woning of van de woning die u heeft gekocht. Voordat de banken een hypotheecaire lening verstrekken, stellen ze een taxatierapport verplicht. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de waarde van de woning op basis waarvan zij u een hypothecaire lening verstrekt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundig taxateur vereist. De taxateur is degene die het taxatierapport maakt. 

Om de waarde van uw woning te bepalen, moet de taxateur op een aantal zaken letten.

Er zijn ook externe omstandigheden die de waarde van uw huis kunnen beïnvloeden:

NWWI- en/of NHG-taxatie
Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk taxatieinstituut dat geldt als validatie-keurmerk voor taxateurs. Dit taxatieinstituut werkt als een controlesysteem op de taxatiemethode van de taxateur en de getaxeerde waardes in het taxatierapport. Het NWWI controleert en valideert een taxatierapport, waardoor deze wordt geaccepteerd door het NHG en alle hypotheekgeldverstrekkers.

Als uw geldverstrekker een NWWI-taxatie wil of als u uw hypotheek met NHG financiert dan bent u dus verplicht om het taxatierapport te valideren. Dit valideren brengt extra kosten met zich mee. De taxateurs zullen deze extra kosten (met of zonder opslag) aan u doorberekenen.

De waarde van de woning
Een woning heeft verschillende soorten waarden. Een redelijke vraagprijs voor een woning is een andere waarde dan de herbouwwaarde die de verzekeringsmaatschappij wil achterhalen.

De volgende waardebegrippen worden onderscheiden:

De waarde in het economische verkeer
De waarde die de belastingdienst wil weten, is de waarde in het economische verkeer van uw woning. Dit om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de wet WOZ.

De wet WOZ (Wet Waardebepaling Onroerende Zaken) bepaalt de waarde in het economische verkeer. De overheid (fiscus) wil de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen.
De belastingen, waar deze waarde voor nodig is, zijn:

De wet WOZ zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepalingen hetzelfde verlopen. De gemeente is opdrachtgever van deze taxatie en stelt in het kader van de wet WOZ een taxateur aan die altijd uit gaat van de waarde in het economisch verkeer. U ontvangt van de gemeente een beschikking en de waarde die is vastgesteld. Deze geldt voor vier jaar. Het rapport is alleen bestemd voor de gemeente, belastingdienst en de waterschappen. Wie binnen zes weken bezwaar maakt tegen de gemeentelijke wet WOZ-waardering van zijn huis kan voor de contra-expertise ook een taxateur inschakelen.

Onderhandse verkoopwaarde
De onderhandse verkoopwaarde is de waarde die een huis opbrengt bij aan- of verkoop. Geen idee wat de geschatte waarde van uw woning is? Wij helpen u met een goedkope taxatie.

Executiewaarde
De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. De bank wil deze waarde weten bij een hypotheekaanvraag.

Herbouwwaarde
De waarde die een verzekeringsmaatschappij wil weten, is de herbouwwaarde van uw woning. Op die manier kan de verzekerde waarde in de polis worden opgenomen en de jaarpremie worden vastgesteld. Deze waarde is inclusief of exclusief funderingen en is uiteraard alleen gebaseerd op de opstal.

Economische huurwaarde
Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren, moet u de economische huurwaarde van uw woning weten.

Keuze van een taxatiebureau
U bent vrij in uw keuze van een taxateur, mits deze aan de gestelde eisen voldoen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, LMV, RVT en VBO). De taxatiebureaus die op onze website vermeld staan, voldoen allemaal aan deze eisen.

Vergelijk de tarieven

Voorbeeld taxatierapport
Bekijk hier een voorbeeld woningtaxatierapport.

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?
Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet, zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Taxatietermen

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik 
De prijs die bij een ongedwongen verkoop, vrij van huur en gebruik en op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende partij zou zijn besteed.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De prijs die bij een ongedwongen verkoop, in verhuurde staat en op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende partij zou zijn besteed.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik 
De prijs die uw woning bij gedwongen openbare verkoop, vrij van huur en gebruik, door de meest biedende partij zou zijn besteed.

Executiewaarde bij eigen gebruik
De prijs die uw woning bij gedwongen openbare verkoop, door de meest biedende partij zou zijn besteed, waarbij ervan is uitgegaan dat de koper met het procesverbaal van veiling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen.

Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs die uw woning bij gedwongen openbare verkoop, bij aanbieding in verhuurde staat (met door geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende partij zou zijn besteed.

Herbouwwaarde
De waarde van een nieuw te bouwen, soortgelijke woning volgens de nu geldende bouwnormen (voor de opstalverzekering).

Enkele hypotheekverstrekkers

Taxatierapport ABN-AMRO

Taxatierapport Rabobank

Taxatierapport Moneyou

Taxatietapport ING

Live chat - Online
9,6
Beoordeling van Taxatie Tarieven: 9,6 / 10 - 97339 beoordelingen