Vergelijk de taxatietarieven
"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar
Vorige week hielpen wij 1.386 mensen!
90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

Algemene voorwaarden - Klant taxatie-tarieven.com

Deze algemene voorwaarden zijn speciaal voor de klanten van taxatie-tarieven.com. Voor taxateurs van taxatie-tarieven.com hebben we andere voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

Aanbod De producten en diensten die de klant via www.taxatie-tarieven.com bij de taxateur kan kiezen.
Taxateur Een bedrijf en/of persoon dat taxatierapporten mag opstellen. Dit bedrijf en/of persoon gebruikt het platform taxatie-tarieven.com voor het beschikbaar stellen van zijn diensten.
Bemiddeling Taxatie-tarieven.com brengt vraag en aanbod van klant en taxateur samen via www.taxatie-tarieven.com.
Certificering Alle organisaties die bij taxatie-tarieven.com zijn aangesloten zijn bevoegd om een gevalideerd taxatierapport af verstrekken, volgens normen van het NWWI. De organisatie doet alles wat mogelijk is om de kwaliteit van het taxatie te garanderen.
Diplomering Alle taxateurs die aangesloten zijn bij taxatie-tarieven.com zijn individueel bevoegd om als taxateur een taxatie op te mogen stellen. Zij zijn allen in het Nederlands Register Voor Taxateurs (NRVT).
Taxatierapport Een rapport waarin de woningwaarde staat welke wordt vastgesteld aan de hand van een opname van de woning door de taxateur.
Klant Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht aan de taxateur geeft via ons platform.
Opdracht De klant geeft de taxateur de opdracht de gekozen dienst uit te voeren en/of het gekozen product te leveren. Dit is vastgelegd in een overeenkomst.
Overeenkomst De afspraak die de klant met de gekozen taxateur maakt over het gekozen product of de gekozen dienst.
Platform De website, tools en andere apparaten van taxatie-tarieven.com waarop de service beschikbaar is.
NWWI Alle taxatierapporten worden door de taxateurs die zijn aangesloten bij taxatie-tarieven.com ter controle aangeboden bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Hierdoor wordt de kwaliteit van het taxatierapport gecontroleerd en gewaarborgd.
Service Alle commerciële diensten en werkzaamheden die taxaie-tarieven.com aanbiedt aan de klant. Zoals het publiceren van aanbod, het begeleiden van het ontstaan van overeenkomsten en het doorsturen van opdrachten naar de gekozen taxateur.


Artikel 2 - Gegevens van taxatie-tarieven.com

Taxatie-tarieven.com is gevestigd aan de Nijverheidstraat 5, 7511 JM Enschede en is onderdeel van Almexx BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08099570.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de service van taxatie-tarieven.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het aanbod op dit platform. Op het aanbod zijn de algemene voorwaarden van de taxateur van toepassing.
 2. De klant geeft door het versturen van een aanvraag de opdracht aan de taxateur. Na akkoord van de klant en de taxateur ontstaat er een overeenkomst voor het leveren van de door de klant geselecteerde dienst of product. De klant is gebonden aan de overeenkomst en heeft geen recht op terugbetaling, behalve als de taxateur annuleert op grond van de in artikel 6 genoemde reden.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Taxatie-tarieven.com publiceert het aanbod namens de taxateur op het platform. taxatie-tarieven.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod en van de informatie van de taxateur op het platform.
 2. Taxatie-tarieven.com publiceert de informatie van de taxateur op een duidelijke manier.
 3. Taxatie-tarieven.com is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het platform.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Er is sprake van een overeenkomst tussen klant en taxateur op het moment dat de klant en taxateur de opdracht definitief maken.
 2. De opdracht van de klant betreft altijd 1 taxatierapport voor 1 woning of gebouw.
  1. Als de klant meerdere taxatierapporten wil aanvragen voor 1 kadastraal adres, dan moet de klant per object een opdracht indienen.
 3. De opdracht kan alleen door de taxateur uitgevoerd worden als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens geeft bij het verzenden van de opdracht.
  1. Als er per ongeluk toch onjuistheden vermeld zijn, is de klant verplicht dit zo snel mogelijk door te geven aan taxatie-tarieven.com en aan de taxateur.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het correct en volledig aanleveren van de gevraagde gebouwgegevens zodra de klant de opdracht aan de taxateur geeft.
  1. Als de verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, mag de taxateur de opdracht aanpassen naar het aanbod dat tijdens het ontstaan van de opdracht gold.
 5. De klant is na het verstrekken van de opdracht telefonisch of per e-mail bereikbaar voor de taxateur en voor taxatie-tarieven.com.
 6. Taxatie-tarieven.com is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.
 7. De betaling en verdere afhandeling gebeurt tussen de klant en de taxateur. Taxatie-tarieven.com rekent de bemiddelingskosten rechtstreeks af met de taxateur.
 8. De definitieve prijsberekening is tussen de klant en de taxateur. De prijsberekening vanuit taxatie-tarieven.com is indicatief.


Artikel 6 - Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de opdracht

 1. De klant kan de opdracht alleen bij de taxateur annuleren als de taxateur aangeeft dat dit mogelijk is.
 2. De taxateur mag de opdracht annuleren als de klant niet bereikbaar is (via telefoon en/of e-mail).
 3. Taxatie-tarieven.com mag namens de taxateur een opdracht weigeren en een overeenkomst annuleren als er twijfel bestaat over de juistheid of echtheid van de opdracht of contactgegevens.


Artikel 7 - Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst gesloten is, zoals in artikel 5.1 is beschreven, is de klant verplicht de taxateur te betalen voor de opdracht.


Artikel 8 - Klachtenregeling

 1. De klant kan klachten over het aanbod, de opdracht of de uitvoering van de overeenkomst indienen bij de taxateur. De taxateur is verantwoordelijk voor het aanbod en de uitvoering.
 2. Klachten over de service kan de klant per e-mail melden aan [email protected].
  1. Klachten behandelen wij binnen 2 weken na ontvangst.
 3. Klachten zoals in lid 1 en 2 zijn omschreven moeten binnen 1 maand na het constateren van het gebrek worden ingediend bij de taxateur of taxatie-tarieven.com.

Artikel 9 - Klantreviews

 1. Na afronding van de opdracht ontvangt de klant een e-mail met de vraag om een review te schrijven voor de taxateur. Deze review kan geplaatst worden op het platform www.makelaarbeoordeling.nl (anoniem als dat gewenst is) of op Google.
 2. Op verzoek van de klant kan deze review herzien of verwijderd worden. Neem hiervoor contact op met [email protected].

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 1. Taxatie-tarieven.com verwerkt persoonlijke gegevens van de klant. Wij doen dit volgens het privacybeleid dat terug te vinden is op www.taxatie-tarieven.com/privacy.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.
Live chat - Online
9,6
Beoordeling van Taxatie Tarieven: 9,6 / 10 - 98073 beoordelingen